فرماندار

۶ نظر

گزینه فرمانداری بهبهان کیست؟

با انتصاب دکتر شریعتی به عنوان استاندار خوزستان، پیگیری ها برای انتصاب فرماندار بهبهان شروع شده است. (بیشتر…)

۳ نظر

وبلاگ های بهبهان: سخنــی با فرمــاندار ســابق!!!

وبلاگ "انتخاب اصلح" به مدیریت آقای مراد نخبه یکی از وبلاگ های فعال بهبهان می باشد. این وبلاگ در زمینه روشنگری در جهت انتخاب اصلح در انتخابات مجلس فعالیت می کند. نشریه الکترونیک بهبهانما سعی بر آن دارد ، مطالب کلیه وبلاگ ...

طراحی :: حامد موثق پور