حبیب الله کشت زر – نماینده مردم بهبهان در مجلس دهم

در نظام جمهوري اسلامي ايران مجلس به عنوان «عصاره فضايل يك ملت» از جايگاهي ويژه برخوردار و «در رأس همه امور قرار دارد.» امام خمینی (ره)

در این بخش به بررسی وعده های انتخاباتی نماینده بهبهان در مجلس شورای اسلامی می پردازیم. سعی می کنیم کلیه برنامه های اجرایی، کاری، ملاقاتها در مجلس و شهرستان را جهت اطلاع عموم منعکس کنیم.

عدول از وعده های انتخاباتی و فرصت سوزی در دوره های قبل منجر به عقب ماندگی توسعه شهر بهبهان شده است. لذا بر آن شدیم تا بخش جدیدی را برای بررسی اقدامات نماینده مردم و با هدف مطالبه گری قانونمند و نظارت مردم بر مسئولین طراحی کنیم.