مصاحبه اختصاصی بهبهانما با سرپرست شهرداری بهبهان - قسمت اول

بدهکاری سنگین شهرداری بهبهان

چون شهرداری توانایی پرداخت مطالبات آن پیمانکار را نداشته، بهمین جهت برای قراردادهای بعد نیز از وی دعوت شده است و این موضوع سبب شده اولا خدمات شهری کارایی پایینی داشته باشد

بهبهان ما – سرپرست شهرداری در مصاحبه با بهبهانما گفت: بدهی ۴۵ میلیاردی مربوط به ادوار شهرداری است که عمدتا بدلیل عدم وجود برنامه مناسب برای کسب درآمد پایدار، نداشتن برنامه بلند مدت، نبود روند منطقی در توافقات املاک و اجرای پروژهای عمرانی اتفاق افتاده است. بهمین دلیل این میزان بدهکاری از قبل بوده و تداوم داشته است.

وی ضمن تایید این موضوع که برخی پیمانکاران شهرداری قرارداد ندارند یا قرادادشان مدتی است به اتمام رسیده گفت: از این قبیل موارد میتوان به پایانه مسافربری، جایگاه سی ان جی بعثت، میدان میوه و تره بار و کشتارگاه اشاره کرد که بعضا بیش از ۸ ماه است که پیمانکار ندارند یا پیمانکار بدون قرارداد به کار خود ادامه داده است. البته به تازگی آگهی مزایده آنها منتشر گردیده تا شهرداری از عواید این منابع پایدار بهره مند شود.
دایی زاده گفت: در گذشته در قرارداد پیمانکاران بندی گنجانده شده که مطالبه حقوق پیمانکاران در یک سال را به سالِ بعد از انجام کار موکول می کرد! به عنوان مثال پیمانکاری پروژه ای را ۲۰ یا ۳۰ روزه تمام کرده ولی بندی در قرار داد وی گنجانده شده که تا پایان سال اجازه مطالبه حقوقش را ندارد!
سرپرست شهرداری بهبهان گفت: این کار بار مالی مضاعفی را بر بودجه سال آینده شهرداری تحمیل و شهرداری را در انجام وظایف روزمره خود ناتوان می کند. واضح است که بدون رعایت کردن بودجه مصوب سال آتی و ردیف پرداخت مطالبات پیمانکاران، عملا مدیر بعدی مقروض شده است.
وی در خصوص دلیل استفاده مکرر و چندین ساله از یک پیمانکار خاص در شهرداری توضیح داد: چون شهرداری توانایی پرداخت مطالبات آن پیمانکار را نداشته، بهمین جهت برای قراردادهای بعد نیز از وی دعوت شده است و این موضوع سبب شده اولا خدمات شهری کارایی پایینی داشته باشد و ثانیا فضای کار برای پیمانکاران دیگر فراهم نشود و ثالثا پیمانکار نیز به وظایف خود بدرستی عمل ننماید.

آمار بدهکاری شهرداری بهبهان

کل بدهی شهرداری بهبهان تا به امروز : حدود ۴۵ میلیارد تومان
بدهی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی: حدود ۸ میلیارد تومان
بدهی شهرداری به سازمان امور مالیاتی : حدود ۵۰۰ میلیون تومان
بدهی شهرداری به پیمانکاران: حدود ۱۵ میلیارد تومان
بدهی شهرداری به بازار : حدود ۳ میلیارد تومان
بدهی بابت غرامت املاک ثبت شده : حدود ۷ میلیارد تومان
بدهی بابت احکام دادگاه: حدود ۱۲ میلیارد تومان
و …
البته امکان افزایش این بدهی ۴۵ میلیاردی پس از بررسی های بیشتر وجود دارد.