پارلمان شهری یا محلی برای آزمون و خطا/سید امیر فرتاش پور

شورای شهر در مقیاس کوچکتر نسبت به مجلس شورای اسلامی پارلمانیست که قانون شهری تصویب میکند و حکم نظارتی مستقیم بر شهرداری و حکم نظارتی پیشنهادی بر جغرافیای شهری دارد… یعنی مشورت در چهارچوب خردجمعی و تضارب آرا برای مصوب کردن تصمیمات شهری ….با این تفسیر آنانکه چه بصورت کلی چه بصورت نسبی دارای تحصیلات مرتبط یا تخصص کافی و یا تجربه مسایل شهری را دارند برای کمک و یاری به پیشرفت و توسعه شهر خود را برای کاندیداتوری عرضه میکنند…

حال سیل جمعیت مشتاق ورود به شورا از دو منظر قابل برسیست

اول اینکه ورود سلایق مختلف فکری اجتماعی و ثبت نام این تعداد داوطلب نشان از حس مطالبگری شهروندانیست که نسبت به مطالبات اجتماعی خود و جامعه دغدغه خاطر بیشتری دارند و این اقدام زمینه های تحقق عینی فرهنگ مطالبه گری و نظارت اجتماعی را بر مدیریت شهری افزایش میدهد…

با نگاهی به چندسال اخیر به راحتی میتوان دریافت که شهروندان نسبت به مسایل و مشکلات شهر حساسیت بیشتری نسبت به گذشته نشان میدهند و خود را در برابر این فرصت ها و تهدیدها مسول دانسته و ورود میکنند و انگار در حال طی کردن مسیر درست و به بلوغ رسیدن نهال کاشته شده سالهای قبل شورای شهر هستیم

و اما از منظر دوم وکمی تلخ شاید انگونه که باید و شاید شورا و وزن و جایگاه شورا برای جامعه و شهروندان مشخص و ثابت نشده که اینگونه عموم برای بدست آوردن کرسی پارلمان شهری بی تابی و جامه داوطلبی بر تن میکنند…

شاید اگر جایگاه و وزن شورا در مدیریت کلان شهری مشخص و ملموستر بود با نگاهی تخصصی تر داوطلبین ردای کاندیداتوری بر تن میکردند…چون سکان هدایت شهر علاوه بر تحصیلات و علم مدیریت شهری پارامترهای دیگری نظیر تخصص، تجربه. شجاعت. روابط و رایزنی قوی. شخصیت اجتماعی ارزشمند و گزینه های دیگر را یدک میکشد…

بنده بعنوان یک شهروند که افتخار کاندیداتوری دور چهارم شورای شهر بهبهان را داشتم اینروزها شاهد رشد اخلاق شهروندی و حس مطالبه گری در میان همشهریان بلاخص جوانان و بانوان محترم هستم که خود گواهیست بر جامعه رو به رشد و مترقیست و مصداق آن اعلام حمایت شهروندان از حرکت های مردم نهاد همچون حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی میباشد و این یعنی اقبال عمومی به کارتیمی و همگرایی و تقاضای خواستن و مطالبه گری رو به فزونی میباشد

امیدوارم در این عرضه و تقاضا مردمان نیک اندیش این دیار با مشورت و رصد همه آیتم ها و پارامترهای کاندیدهای بزرگوار تصمیمات متناسب و بجایی اتخاذ نمایند…

کد خبر : 11320