صفوت برای کاندیداتوری در انتخابات شورای شهر بهبهان استعفا داد

بهبهان ما – سرپرست اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی ساعتی پیش در گفتگو با پایگاه خبری “بهبهان ما” ضمن تایید استعفای خود اظهار داشت: با استعفای بنده برای حضور در شورای شهر بهبهان موافقت شده است. امیر منصور صفوت ادامه داد: سرپرست جدید بزودی منصوب می شود!

طبق قانون شورا ها ؛ سرپرستان ادارات شهرستان از عضویت در شوراهای اسلامی محرومند، مگر آنکه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

زمان ثبت نام انتخابات شورای شهر ۳۰ اسفندماه می باشد.