مجمع خیرین سلامت بهبهان تشکیل شد

اعضاء هیئت مدیره مجمع خیرین شهرستان با حضور جناب آقای اسماعیل غنیان، معاون هماهنگی امور استانها در مجمع خیرین سلامت کشور، حجت الاسلام ناصری امام جمعه محترم ، خیرین شهرستان و مسئولین دانشکده، انتخاب شدند.

در این جلسه آقای نادر حیدری مسئول ساعی روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان، بمدت ۲ سال بعنوان مدیرعامل مجمع خیرین سلامت بهبهان منصوب شد.

سایر اعضا اصلی هیات مدیره به شرح زیر است: حاج علی بهبهانی، حاج شکرالله پراش، حاج سیف الله طیبی، حاج یدالله علمداری، آقای داریوش محمدی، حاج ابراهیم کامیاب، حاج عباس عوض نژاد. بر همین اساس دکتر محسن شبرو و دکتر شکرالله مظلومی بعنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.

احداث، تکمیل، ترمیم و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی، یکی از اقداماتی است که بدست خیرین محترم انجام خواهد شد.