سخنی با استاندار خوزستان و نماینده محترم مردم بهبهان/

ضرورت تعیین تکلیف فوری فرماندار بهبهان

اینکه هر روز گزینه جدیدی به عنوان جایگزین جناب ملک خدایی در رسانه ها منتشر شود و بعد هم هیچ اتفاقی نیفتد، سبب در حاشیه رفتن خدمت به مردم و علاوه بر آن یاس و نا امیدی موافقین تغییر فرماندار می شود.

بهبهان ما – چند ماهی است که بحث تغییر فرماندار بهبهان بطور جدی توسط برخی مسئولین سیاسی دنبال و اسامی افرادی نیز هر از چندگاه به عنوان گزینه فرمانداری در فضای سیاسی مطرح می شود.

اینکه هر روز گزینه جدیدی به عنوان جایگزین جناب ملک خدایی در رسانه ها منتشر شود و بعد هم هیچ اتفاقی نیفتد، سبب در حاشیه رفتن خدمت به مردم و علاوه بر آن یاس و نا امیدی موافقین تغییر فرماندار می شود.

ضرورت تعیین تکلیف فرماندار بهبهان

ضرورت تعیین تکلیف فرماندار بهبهان

لذا از جناب دکتر شریعتی و مهندس کشت زر انتظار داریم، هرچه سریعتر در خصوص گزینه فرمانداری بهبهان جمع بندی نهایی داشته باشند و اگر بناست تغییری صورت گیرد، زودتر این مهم انجام شود تا خسران کمتری متوجه مردم بهبهان شود و در غیر این صورت هم موضوع به طریقی فیصله یابد./والسلام