ریاست شورا در اختیار موافقان شهردار:

هیئت رئیسه جدید شورای شهر بهبهان انتخاب شد

بهبهان ما- سومین جلسه انتخاب هیئت رئیسه جدید شورای شهر بهبهان با حضور فرماندار برگزار شد. در پایان این جلسه آقایان فریدون قنواتی و نعمت الله دانایی به ترتیب به عنوان رئیس و نائب رئیس و خانم کبری ابوعلی به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.

با توجه به انتقاداتی که طیف مخالف شهردار از نحوه تعلیق عضو شورا داشتند ، هیچ گزینه ای از سمت آنها برای کاندیداتوری و رقابت با آقای قنواتی معرفی نشد و آقای قنواتی با کسب ۵ رای به عنوان رئیس شورا انتخاب شد.

روایت عضو موافق شهردار از روال انتخاب هیئت رئیسه جدید شورای شهر بهبهان

عضو شورای شهر بهبهان با تسلیت بمناسب سالگرد شهادت شهدای ۱۷ شهریور و فاجعه منا گفت: طبق دستور قبلی فرماندار محترم ساعت ۷ بعد از ظهر جلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر بهبهان در محل فرمانداری تشکیل شد.

نعمت الله همراهی افزود: در ابتدای این جلسه طبق دستور فرماندار محترم یکی از اعضای شورا که قبلا برابر کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب بهبهان و دستور استانداری محترم خوزستان تعلیق شده بود ، جلسه را ترک کردند و دو نفر دیگر از اعضای شورا نیز غایب این جلسه بودند لذا جلسه با ۸ نفر رسمیت پیدا کرد و پس از طی مراحل تشریفات قانونی آقای فریدون قنواتی بعنوان رئیس ، آقای سردار نعمت اله دانایی بعنوان نائب رئیس و خانم کبری ابوعلی بعنوان منشی تعیین شدند و مقرر گردید در کوه تاترین فرصت ریاست جدید شوراتشکیل جلسه بدهند.

%d9%87%db%8c%d8%a6%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7

هیئت رئیسه جدید شهر بهبهان

وی ادامه داد: توصیه فرماندار محترم به تک تک اعضا و هئیت رئیسه جدید این بوده که کار را سرلوحه خود قرار داده و بدنبال مسائل کاری رفته و مسئله خیابان وحید بهبهانی را تمام کنند و انتظار فرماندار محترم این که در سال آخر از شورا و شهردار کار می خواهم.

%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7

صورت جلسه انتخاب رئیس جدید شورای شهر بهبهان

همراهی در پایان گفت: بنده بعنوان عضو کوچک شورا ضمن تشکر از درایت و مدیریت جناب ملک خدایی در تشکیل این جلسه ، انتخاب هیئت رئیسه جدید را تبریک گفته و امیداوارم که بتوانیم با خدمت صادقانه وقفه بوجود آمده را جبران و بهبهان را به جایگاه اصلی خود در سال پایانی برسانیم.