محافل انس با قرآن در روستاهای بهبهان برگزار می​شود

در ایام شهادت امام صادق(ع) محافل انس با قرآن در روستاها و توابع شهرستان بهبهان برگزار می​شود.

بهبهانما- فرشید توفیقی كارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بهبهان در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایكنا) از خوزستان گفت: در ایام شهادت امام صادق(ع)، هیئات مذهبی این شهرستان، گفتمان دینی با موضوع گفتمان قرآنی در خانواده برگزار میكنند.

وی اظهار كرد: در این گفتمانها كه با حضور كارشناسان قرآنی تشكیل میشود، پیرامون ظرفیت قرآن در ایجاد تحول رفتاری در افراد خانواده گفتوگو و تبادل نظر میشود.

توفیقی ادامه داد: همچنین ۴ محفل انس با قرآن در ایام شهادت امام صادق(ع) در روستاها و توابع شهرستان بهبهان برگزار خواهد شد.

كارشناس قرآن اداره تبلیغات اسلامی بهبهان گفت: رضا علیزاده، محمدرضا صالحی و روحالله احور قاریان این برنامههای قرآنی هستند.