گزینه احتمالی فرمانداری بهبهان کیست؟

با کوتاه آمدن اصلاح طلبان بهبهانی از گزینه های اصلی خود، امکان فرماندار شدن گزینه ای خنثی که مقبول نماینده شهرستان و بخشی از اصلاح طلبان باشد، قوت می گیرد.

بهبهانما- متن زیر نوشته یکی از مخاطبین بهبهانما می باشد، که به تحریریه ارسال و عینا منتشر می شود.

امیدرضا حق پرست: مهندس ملک خدایی فرماندار بهبهان در مراسم افتتاحیه دفتر ارتباط مردمی مهندس کشت زر در روز عید فطر تلویحا به احتمال رفتن خود از بهبهان اشاره کرده، ضمن اینکه پیشتر نیز از عزم استاندار سابق جهت جابجایی ایشان به شهر دیگر یا سمتی در استانداری بعد از انتخابات خبرهایی منتشر شده بود.


با توجه به اتفاقاتی که در جریان انتخابات پیش آمد، بدون شک مهندس ملک خدایی مورد تایید بخشی از جریان اصلاح طلب شهرستان – که اتفاقا رابطه نزدیکی هم با استاندار بهبهانی دارند- نیست.

بهمین دلیل جمعی از فعالان سیاسی بهبهان که معتمد استاندار محترم می باشند، تلاش می کنند به هر طریقی شده در یک سال پایانی گزینه مد نظر خود را بر مسند فرمانداری بنشانند.

شنیده ها حاکی از برگزاری جلسات متوالی خانگی بین اصلاح طلبان بهبهان برای معرفی فردی بعنوان فرماندار است که تاکنون نتیجه ملموسی نداشته است.

اما انتخاب گزینه مد نظر اصلاح طلبان، که ۱۰۰% نظر آنها را تامین کند، می تواند با نظر جناب کشت زر زاویه داشته باشد. فرماندار شدن برخی از حامیان رقیب انتخاباتی مهندس کشت زر، در عرصه سیاسی نوعی شکست محسوب و موجب دلسردی هواداران انتخاباتی ایشان می شود.

در هر صورت اصلاح طلبان بهبهانی تلاش می کنند تا به هر طریقی گزینه مورد نظرشان بر این مسند قرار گیرد و مهمترین مسئله در این بین نظر مساعد یا نامساعد نماینده محترم است. به همین دلیل کار انتخاب فرماندار جدید برای استاندار خوزستان کمی مشکل شده و از سه حالت زیر خارج نیست:

باقی ماندن فرماندار فعلی:

تقلا و کشمکش ها برای تغییر فرماندار از سوی دو طیف فعلی باعث می شود، که کار تغییر فرماندار اصطلاحا روی زمین کشیده شود و عملا در فرصت ۱۰ ماهه تا پایان دولت تغییری صورت نگیرد و جناب مهندس ملک خدایی همچنان در مسند فرمانداری بهبهان باقی بماند و مدیریت ارشد اجرایی شهرستان در مدت زمان مانده تا پایان دولت، همچنان فرصت خدمت گزاری داشته باشد.

احتمال حمایت از گزینه ای خنثی:

با کوتاه آمدن اصلاح طلبان بهبهانی از گزینه های اصلی خود، امکان فرماندار شدن گزینه ای خنثی که مقبول نماینده شهرستان و بخشی از اصلاح طلبان باشد، قوت می گیرد. گزینه ممکن به زعم نگارنده می تواند از بدنه خود فرمانداری بهبهان باشد، بالاخص افرادی که تجربه کافی دارند و در چپ و راست شدن سکان فرمانداری سابقه متعادلی از خود نشان داده اند. حداقل چند نفر از کارمندان فرمانداری چنین ویژگی دارند، ولی اگر آقای عبدالمطلبی معاون فرماندار فعلی مشکل بازنشستگی نداشته باشد، وی می تواند گزینه بالقوه فرمانداری در یک سال پایانی دولت تدبیر و امید باشد.

احتمال دیگری که وجود دارد این است که کاندید اصلاح طلبی که از مهندس کشت زر در دور دوم حمایت کرده، به عنوان فرماندار جدید منصوب شود. مهندس اشتری لرکی که در دور اول ظاهرا مورد تایید بخشی از اصلاح طلبان بود، نیز می تواند گزینه این سناریو باشد، البته در صورتی که خود وی تمایلی به این سمت داشته باشد و حمایتی نیز از طرف افراد ذی نفوذ از ایشان صورت پذیرد.

تسلیم شدن استاندار و قبول گزینه اصلاح طلبان:

در صورتی که دکتر شریعتی، با اعمال فشار زیاد اصلاح طلبانِ بهبهانی، گزینه مد نظر آنها را برای فرمانداری بهبهان منصوب کند، حمایت نماینده بهبهان از وی کم رنگ خواهد شد و امکان تقابل بین نماینده با استاندار و فرماندار جدید محتمل می شود. البته با توجه به اطلاعاتی که جسته گریخته از رابطه حسنه بین مهندس کشت زر و دکتر شریعتی شنیده ایم ، این مسئله کمی بعید است. ولی در دنیای سیاست خیلی چیزهای بعید هم اتفاق می افتد.

نتیجه گیری

به زعم نگارنده امکان اینکه گزینه شش دانگ مورد نظر اصلاح طلبان بهبهانی، مطلوب کشت زر نیز باشد، زمانی می تواند محقق شود، که در جریان انتخابات آن فرد از کاندیدای خاصی حمایت نکرده باشد. بهمین دلیل اصلاح طلبان اگر می خواهند گزینه خود را فرماندار بهبهان کنند، باید روی همفکران خود که خارج از بهبهان ساکنند و کمتر شناخته شده اند، تمرکز کنند و آنها را برای فرمانداری معرفی کنند.