بازدید فرماندار از دانشکده پزشکی بهبهان

فرماندار بازدید بیمارستان

بهبهانما– مهندس ملک خدایی فرماندار شهرستان به همراه مسئولین دانشکده علوم پزشکی از بخش های مختلف بیمارستان شهیدزاده بهبهان بازدید کرد.

وی ضمن بازدید از اورژانس و اتاق عمل و…. از نزدیک در جریان چگونگی رسیدگی به وضعیت بیماران قرار گرفت. در ادامه نیز فرماندار شهرستان از  پروژه های عمرانی در حال ساخت شامل : بخش ICU  جدید  شهید زاده ، کلینیک سلامت ، اورژانس ۵ طبقه  بازدید نمودند.

وی در این بازدید ضمن تقدیر از زحمات صورت گرفته  با اشاره به حجم بالای جمعیت درمانی شهرستان بهبهان بر آمادگی جهت  تعامل مناسب برای رفع مشکلات موجود تاکید کرد.