انتصاب بسیار مهم در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) بهبهان

دکتر سید سعید میری استاد برجسته و متعهد دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان به سمت مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر سیدنژاد رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا(ص) بهبهان، مدیر جدید فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه منصوب شد.

در این حکم دکتر سید سعید میری استاد برجسته و متعهد دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان به سمت مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه منصوب و از زحمات مهندس درواخ مدیر پیشین تقدیر به عمل آمد.

دکتر میری استاد و مدیر گروه عمومی دانشگاه ، فعال فرهنگی و سیاسی شهرستان و مورد اعتماد طیف وسیعی از مردم متدین و ولایت مدار بهبهان است.

بدون شک انتخاب میری به این سمت می تواند فتح بابی برای توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه باشد.

برای دکتر میری در این سمت آرزوی توفیق داریم.