امکان تغییر در مدیریت دانشکده پزشکی بهبهان

با توجه به جمیع شرایط امکان تغییر در دانشکده علوم پزشکی بهبهان دور از انتظار نیست. در هر صورت بنظر می رسد، نماینده برای تغییر و تحولات مهم در شهرستان بهبهان هماهنگی لازم با استاندار بهبهانی را دارد.

چند سالی است که مرکز بهداشت و درمان بهبهان به دانشکده پزشکی تبدیل و خوشبختانه منجر به توسعه فعالیت های این حوزه در شهرستان شده است.

در مدت چهار سال اخیر مسئولیت دانشکده پزشکی بهبهان به عهده دکتر زارع زاده بوده که اگر مدت ۳ ساله مدیریت وی را در مرکز بهداشت و درمان بهبهان به آن اضافه کنیم ، مجموعا مدیریتی ۷ ساله بر این مجموعه داشته است. بنظر می رسد این مدت مدیریت در راس مهمترین دانشکده بهبهان در حوزه بهداشت و درمان مدتی کافی و مطلوب و شاید به زعم عده ای بیش از حد برای بروز داشته های مدیریتی باشد.

دوره مسئولیتی دکتر زارع زاده مانند دوره مدیریتی هر مدیر دیگری بالا و پایین و فراز و فرودهای زیادی داشته که شاید مهمترین دستاورد قابل لمس آن لااقل برای مردم ، جذب متخصصین در زمینه های مختلف و اجرایی کردن طرح تحول سلامت و راه اندازی مراکز درمانی باشد.

بدون شک در کنار این زحمات ، انتقاداتی نیز به شیوه مدیریتی ایشان وارد است، که در فرصت های بعد اشاره خواهد شد.

با روی کار آمدن نماینده جدید زمزمه ی تغییر برخی مدیران در محافل سیاسی مجازی به گوش می رسد. با توجه مدت زمان نسبتا طولانی حضور دکتر زارع زاده در دانشکده پزشکی بهبهان و البته انتقاداتی که وجود داشته، امکان تغییر و تحول در این دانشکده دور از انتظار نیست.

لازم به تاکید است که تغییر در راس ادارات صرفا به معنای ناکارآمدی مدیر نیست، بلکه با توجه به خواست مردم، برخی ارگانهای دولتی نیاز به تحول اساسی دارد که لازمه آن تغییر شیوه مدیریتی  و استفاده از نیروهای تازه نفس است.

از طرفی با توجه به روی کار آمدن استاندار جدید که اتفاقا بهبهانی و دست بر قضا عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی جندی شاپور اهواز است، قطع و یقین برخی تغییرات در سطح شهرستان -بویژه در حوزه بهداشت و درمان که تخصص استاندار نیز هست- با سرعت بیشتری و با هماهنگی بین نماینده و استاندار انجام خواهد گرفت.

با توجه به جمیع شرایط امکان تغییر در دانشکده علوم پزشکی بهبهان دور از انتظار نیست. در هر صورت بنظر می رسد، نماینده برای تغییر و تحولات مهم در شهرستان بهبهان هماهنگی لازم با استاندار بهبهانی را دارد.