دلیل تخریب های اخیر علیه مجموعه دانشگاه خاتم چیست؟

دانشگاه صنعتی بهبهان بر مدار توسعه

سرکوب فعالیت های دانشجویی و جلوگیری از بروز و ظهور تشکل های اسلامی ، بدهی سنگین مالی ، کاهش روزافزون رشد علمی و فرهنگی دانشگاه ، استخدام های سرگردان و بدون برنامه ، عدم توجه کافی به جذب هیأت علمی و تقسیم نادرست اعضای جذب شده ، به صورتی که در یک رشته کمتر از انگشتان یک دست و در رشته ای دیگر بیشتر از مجموع انگشتان دو دست عضو هیأت علمی وجود دارد و … همه از مشکلات به ارث رسیده از ریاست و مجموعه سابق است .

متن زیر نوشته سید عارف الهی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا می باشد که به تحریریه ارسال و عینا منتشر می شود.

پس از گذشت سالیانی چند از تأسیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) بهبهان ، امروزه این دانشگاه در سطح استان خوزستان و منطقه ی مجاور به عنوان دانشگاهی که امید فراوانی به کمک آن در رشد و توسعه ی همه جانبه و تأثیرگذاری آن در عرصه ی علم و فناوری و جنبش دانشجویی کشور می رود ، مطرح است .

با انتخاب جناب آقای دکتر سیدنژاد به ریاست دانشگاه و ارائه ی برنامه های رشد کمی و کیفی دانشگاه و تلاش ایشان و مجموعه تحت امرشان ، در راستای اجرای این برنامه ها ، این امید تقویت شد .

متأسفانه ، عده و مجموعه ای خاص تنها به دلایل حزبی و غرور کاذب حاصل از جناح بندی های سیاسی و فارغ از باور حقایق ، تمام توان خود را در صدد ضربه زدن به ایشان و تخریب برنامه هایشان به کار بسته اند .

توان علمی ، عقیدتی و فرهنگی ، ارتباط مستمر با نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها ، ولایتمداری و پیگیری منویات رهبری مخصوصا در حوزه ی تهاجم فرهنگی ، جلوگیری از نفوذ عده ای با ظاهر موجه ، حامی لسانی ولایت و مخالف در عمل ، از امتیاز ها و ویژگی های بارز ایشان است . ویژگی ها و خصوصیاتی که در ریاست سابق به هیچ وجه مشاهده نکردیم .

با اطلاع از برنامه ها و اهداف ایشان و چشم انداز تعیین شده برای دانشگاه ، این برنامه ها و اهداف را به مثابه انقلابی عظیم در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) می دانم که حداقل باید پنج سال قبل اتفاق می افتاده است .

رشد فرهنگی و عقیدتی ، اصلاح و ارتقای برنامه های خدمات دانشجویی ، تسریع در روند ساخت و ساز اماکن آموزشی ، دانشکده ها و کارگاه ها ، بهبود وضعیت صنفی و ارائه ی خدمات دانشجویی ، رشد و اعتلای آموزشی و پژوهشی دانشگاه ، ارتباط با صنعت و حمایت از اختراعات و پروژه های دانشجویی ، توجه به کسب اعتبارات بیشتر بودجه ای ، سازماندهی نظام اداری ، جایگزینی ضابطه و قانون به جای رابطه و در آخر ، ایجاد فضای امید و پویایی ، نشاط و تضارب آرا در بین دانشگاهیان ، نگاه باز به فضای دانشجویی و توجه به مطالبه ی به حق قاطبه ی دانشجویان در نگاه عادلانه به تشکل های دانشجویی ، همه ، در کنار توجه به مطالبات و منویات مقام معظم رهبری ، امام خامنه ای (مدظله العالی) ، اهداف والای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی از برنامه های ایشان و چشم انداز های کوتاه مدت و بلند مدت تعیین شده برای دانشگاه می باشد .

توان علمی ، عقیدتی و فرهنگی ، ارتباط مستمر با نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها ، ولایتمداری و پیگیری منویات رهبری مخصوصا در حوزه ی تهاجم فرهنگی ، جلوگیری از نفوذ عده ای با ظاهر موجه ، حامی لسانی ولایت و مخالف در عمل ، از امتیاز ها و ویژگی های بارز ایشان است . ویژگی ها و خصوصیاتی که در ریاست سابق به هیچ وجه مشاهده نکردیم .

سرکوب فعالیت های دانشجویی و جلوگیری از بروز و ظهور تشکل های اسلامی ، بدهی سنگین مالی ، کاهش روزافزون رشد علمی و فرهنگی دانشگاه ، استخدام های سرگردان و بدون برنامه ، عدم توجه کافی به جذب هیأت علمی و تقسیم نادرست اعضای جذب شده ، به صورتی که در یک رشته کمتر از انگشتان یک دست و در رشته ای دیگر بیشتر از مجموع انگشتان دو دست عضو هیأت علمی وجود دارد و … همه از مشکلات به ارث رسیده از ریاست و مجموعه سابق است .

بدیهی است که انقلابی که دکتر سیدنژاد به راه انداخته است ، تخریب ها و تهمت هایی را نیز به دنبال دارد . لذا در اوضاع کنونی ، توجه به موارد فوق و درک هر دو دوره ی ریاست سابق و حاضر ، ریاست موجود را ولایتمدارتر ، دلسوزتر ، پیگیرتر جهت رفع مشکلاتی که به اقبال ، از ریاست سابق به ایشان به ارث رسیده است ، می دانم و لزوم حمایت تمام قد دانشجویان و مسئولان دلسوز دانشگاه از برنامه ها و اصلاحات صورت گرفته توسط ایشان به وضوح عیان است . جای بسی تعجب است ، سکوت و سکون مجموعه دانشگاهی در قبال تخریب های صورت گرفته .

در هر حال ، از ایشان خواهشمندیم ، بیش از پیش توان خود را جهت نیل به اهداف و برنامه های مشخص شده به کار گیرند و با چشم دوختن به آینده ی امید بخش و متعالی تخریب های صورت گرفته را نادیده بگیرند . ان شاء الله آینده ای پویا ، امیدبخش و متعالی را برای دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) و شهرستان “دارالعلم و دارالعلما”ی بهبهان به نظاره بنشینیم .
سیدعارف الهی