اتفاقی مهم در دانشگاه صنعتی بهبهان

حسب اطلاع بهبهانما ، یکی از کارمندانی که در امورات جاری دانشگاه با سهل انگاری خود مشکلاتی را برای اساتید بوجود آورده بود، “صرفا” جابجا شده است.

این فرد دارای ارتباطاتی است از جمله اینکه یکی از بستگان نزدیک وی، مسولیت ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای غیر بومی دور اول را به عهده داشته است.

خواست عمومی مردم بهبهان این است که مسئولین دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا ، بدون هیچ گونه توجهی به ارتباطات برخی افراد، تخلفات صورت گرفته را از طریق مراجع ذی صلاح دنبال کنند.

بهبهانما پیشتر از امحای اسناد اعضای هیات علمی در روز انتصاب دکتر سیدنژاد خبر داده بود.

برخی سایت های بدون مجوز خبری در استان در حالی خبر از پلمپ مرکز جذب این دانشگاه داده اند که صرفا کارشناس این مرکز جابجا شده است.

هیات اجرایی جذب دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم معاون وزیر علوم چند ماهی است کار خود را آغاز کرده است.