مسابقات تنیس روی میز مقطع ابتدایی مدارس بهبهان

به گزارش بهبهان ما ؛ مسابقات تنیس روی میز مدارس پسرانه ابتدایی در سالن تنیس روی میزمجموعه ورزشی خانواده بین ۱۵ آموزشگاه برگزار گردید. در پایان نتایج زیر بدست آمد:

تیمی:

 

۱-دبستان شهید نهایی (یک ) قهرمان مسابقات

 

۲-دبستان شهید نهایی(دو)مقام دوم

 

۳- دبستان شاهد امام کاظم(ع) مقام سوم

 

۴-دبستان شهید مرتب مقام چهارم

 

انفرادی:

 

۱-مقام اول: رضا محمدیانی(نهایی۲)

 

۲-مقام دوم:امیر فرد حسینی(عظیمی)

 

۳-مقام سوم:محسن ستوده(نهایی۲)

 

۴-مقام چهارم:امیرحسین بیگی(نهایی۲)

 

منبع : آموزش و پرورش بهبهان

کد خبر : 1742